Monday, May 15, 2017

Bộ Chính trị lập đoàn kiểm tra công tác cán bộ tại Bộ Khoa học và Công nghệ

Chiều 15/5, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do ông Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng dẫn đầu đã công bố quyết định về kế hoạch kiểm tra tại Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Theo đó, Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị khóa XI về đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với việc thực hiện quy chế bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Ông Trương Hoà Bình nói thời gian qua nội dung nêu trên được các bộ ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả, kết quả công tác quy hoạch luân chuyển một số chức danh cán bộ lãnh đạo đạt kết quả tốt. Hầu hết cán bộ qua luân chuyển đều có bước trưởng thành, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, có quan điểm nhìn nhận và phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hơn, sát thực tế hơn...

Đồng thời, theo Phó thủ tướng Trương Hoà Bình, kết luận của Bộ Chính trị cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém như quy hoạch chưa căn cứ chủ yếu vào đánh giá cán bộ, chưa xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và năng lực thực tiễn của cán bộ. Nhiều đề án quy hoạch còn hình thức, thiếu tính khả thi; chưa có quy định cụ thể trong thực hiện chủ trương luân chuyển, bố trí chức danh lãnh đạo không phải là người địa phương; cá biệt còn có biểu hiện chọn địa bàn, chọn vị trí sau luân chuyển...

bo-chinh-tri-lap-doan-kiem-tra-cong-tac-can-bo-tai-bo-khoa-hoc-va-cong-nghe

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình . Ảnh: Thanh Tâm

Xuất phát từ tình hình thực tế và để giúp Trung ương đánh giá đúng kết quả, hạn chế trong việc thực hiện kết luận nêu trên, Bộ Chính trị đã thành lập 5 đoàn kiểm tra đối với một số Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Ban cán sự Đảng một số bộ, ngành đối với vấn đề này.

Đoàn thực hiện kiểm tra các nội dung liên quan tại Bộ KH&CN từ tháng 6/2012 đến nay; có 5 đơn vị trực thuộc Bộ và các tổ chức đảng ở đơn vị đó sẽ được kiểm tra trong đợt này; dự kiến Đoàn sẽ hoàn thành việc kiểm tra và báo cáo kết quả lên Bộ Chính trị trước ngày 30/6.

Thanh Tâm


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.