Tuesday, May 16, 2017

Ông Võ Kim Cự và bước thăng trầm với dự án Formosa

Thứ ba, 16/5/2017 | 16:43 GMT+7

|

\ \ \ \ \
'; $('.share_email_article').click(function() { Sexy.notice(html_login_5); news_detail.loadCaptcha(); });

Thứ ba, 16/5/2017 | 16:43 GMT+7

|

Đi lên từ cán bộ huyện, ông Võ Kim Cự trở thành lãnh đạo Hà Tĩnh từ 2005 đến 2015 và bị kỷ luật do vi phạm, khuyết điểm liên quan đến sự cố môi trường tại 4 tỉnh miền Trung.

Ông Võ Kim Cự và bước thăng trầm với dự án Formosa

Hoàng Thuỳ - Việt Chung

Xem thêm:
\ \ \ \ \
'; $('.share_email_article').click(function() { Sexy.notice(html_login_5); news_detail.loadCaptcha(); });

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.