Monday, May 15, 2017

Hải Phòng tạo hình 24 con rồng bằng cây xanh ở Đồ Sơn

Thứ hai, 15/5/2017 | 11:46 GMT+7

|

Thứ hai, 15/5/2017 | 11:46 GMT+7

Sau 5 năm trồng và chăm sóc, Xí nghiệp công viên Hải Phòng đã tạo hình được 24 con rồng bằng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, dẫn vào khu du lịch Đồ Sơn.

Giang Chinh

'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.