Thursday, May 4, 2017

Bộ Nội vụ chưa thống nhất nhân sự bầu Phó chủ tịch của Đà nẵng

Ngày 3/5, ông Trần Đình Hồng, Trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho biết Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản thông báo ý kiến của Thủ tướng liên quan đến nhân sự Phó chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo ông Hồng, người được Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu để HĐND bầu Phó chủ tịch thành phố là ông Lê Trung Chinh (Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn). Trước đó, ông Chinh làm Giám đốc Sở Giáo dục và được tập thể lãnh đạo thành phố điều động đi nhận nhiệm vụ ở Quận ủy Ngũ Hành Sơn đến nay là 14 tháng.

Ông Hồng cũng cho biết, sau khi Đà Nẵng giới thiệu nhân sự, Bộ Nội vụ đã nghiên cứu và nhận thấy Quy chế giới thiệu cán bộ ứng cử của Bộ Chính trị nêu thời gian công tác của cán bộ tại nơi luân chuyển phải đảm bảo ít nhất 3 năm (36 tháng). Do vậy, Bộ đã trình Thủ tướng việc phân công ông Lê Trung Chinh giữ chức Bí thư quận ủy Ngũ Hành Sơn là luân chuyển, đến nay chưa đủ thời gian theo quy định, nên chưa thể thống nhất giới thiệu để HĐND thành phố bầu ông này.

Thủ tướng đã đồng ý với đề nghị của Bộ Nội vụ, đồng thời giao Bộ này làm việc cụ thể với Đà Nẵng về việc miễn nhiệm, bầu chức vụ Phó chủ tịch UBND thành phố. 

bo-noi-vu-chua-thong-nhat-nhan-su-bau-pho-chu-tich-cua-da-nang

Ông Lê Trung Chinh, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn được Ban thường vụ Thành ủy Đà Nẵng giới thiệu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP. Ảnh: Nguyễn Đông.

Trưởng ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, khi Ban thường vụ Thành ủy luân chuyển ông Chinh về làm Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn là "tính cho câu chuyện lâu dài, chứ không phải rút về ngay". Nhưng hiện thành phố có nhu cầu bầu bổ sung một Phó chủ tịch, nên tập thể lãnh đạo đã phát phiếu thăm dò trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng như Thường vụ Thành ủy về việc giới thiệu ông Lê Trung Chinh, kết quả đều có tỷ lệ tán thành rất cao.

"Chúng tôi đã thảo luận và thấy cần thiết phải đưa anh Chinh về", ông Hồng nói và cho rằng việc Trung ương có ý kiến xung quanh nhân sự mà Đà Nẵng giới thiệu là bình thường và các bước trong quy trình đến nay đều đúng quy định.

"Lãnh đạo Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ làm việc với Đà Nẵng về nhân sự này và chúng tôi đang chờ để trao đổi các nội dung cụ thể", ông Hồng nói.

Ông Lê Trung Chinh chia sẻ không có ý kiến về các diễn biến nêu trên và "tổ chức phân công nhiệm vụ nào thì tôi thực hiện".

Nguyễn Đông


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.