Monday, May 15, 2017

24 con rồng khổng lồ từ cây xanh ở Hải Phòng

Thứ hai, 15/5/2017 | 11:46 GMT+7

|

Thứ hai, 15/5/2017 | 11:46 GMT+7

Sau 5 năm trồng và chăm sóc, Xí nghiệp công viên Hải Phòng đã tạo hình được 24 con rồng bằng cây xanh trên đường Phạm Văn Đồng, dẫn vào khu du lịch Đồ Sơn.

Giang Chinh

'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.