Tuesday, April 25, 2017

Lặn sông mò ốc gạo ở miền Tây

Thứ ba, 25/4/2017 | 00:30 GMT+7

|

Thứ ba, 25/4/2017 | 00:30 GMT+7

Mùa này, người lớn lẫn trẻ em ở Đồng Tháp chờ con nước ròng lặn sông mò bắt ốc gạo mỗi ngày 3-10 kg, bán giá 10.000 đồng một ký.

Hoàng Nam

Xem thêm:
'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.