Wednesday, March 22, 2017

Thu hồi 516 biển số 80A, 80B đã cấp cho doanh nghiệp

Ngày 22/3, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc đăng ký, cấp biển số 80A, 80B cho xe của doanh nghiệp.

Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Công an thu hồi biển số 80A, 80B của 516 xe đã cấp cho các doanh nghiệp, hoàn thành trước ngày 30/6; báo cáo kết quả lên Thủ tướng.

Bộ Công an cũng được giao nghiêm túc thực hiện việc cấp biển số ôtô ký hiệu 80, theo nguyên tắc chỉ cấp cho các cơ quan Trung ương, một số ban, bộ, ngành...; đồng thời, xe phải mua sắm có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Các cơ quan chức năng tuyệt đối không cấp biển số ôtô ký hiệu 80 cho doanh nghiệp, bất kể loại hình nào.

Trước đó, báo chí phản ánh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xuất hiện hàng loạt xe biển số đẹp, được cho là vượt trước những đầu số đang cấp. Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Công an báo cáo việc cấp biển 80A, 80B... cho doanh nghiệp từ 1/6/2014 đến tháng 2/2017.

Lan Hạ


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.