Thursday, May 11, 2017

Tổng bí thư: Vi phạm của ông Đinh La Thăng để lại hậu quả rất nặng nề

Chiều 10/5, phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Ban chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng "với tinh thần trách nhiệm cao, khách quan, công tâm, nghiêm túc".

Việc kỷ luật, theo Tổng bí thư, là do "ông Đinh La Thăng có khuyết điểm và vi phạm rất nghiêm trọng công tác lãnh đạo, quản lý và công tác cán bộ" trong thời kỳ là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, "để lại hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân".

"Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc nhiều mặt và đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khoá XII. Đây là bài học sâu sắc không chỉ với đồng chí Đinh La Thăng mà đối với tất cả chúng ta", ông Nguyễn Phú Trọng nói.

tong-bi-thu-vi-pham-cua-ong-dinh-la-thang-de-lai-hau-qua-rat-nang-ne

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Về kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư năm 2016, Tổng bí thư cho biết, Ban chấp hành Trung ương nhất trí cao với nội dung của báo cáo và khẳng định, điểm mới lần này là đã gắn việc kiểm điểm công tác năm với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tổng bí thư đánh giá việc tiến hành kiểm điểm đã được chuẩn bị rất nghiêm túc, bài bản; diễn ra trong không khí thẳng thắn, chân tình, cầu thị; là hình mẫu cho cấp dưới noi theo.

Trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, nhiều vấn đề mới nảy sinh, Tổng bí thư cho hay "Bộ Chính trị, Ban bí thư luôn vững vàng, đoàn kết thống nhất, tỏ rõ bản lĩnh kiên định và sáng tạo, có các quyết sách đúng đắn, kịp thời" nhằm giành được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực đối nội, đối ngoại. Tổng bí thư nhận xét những kết quả đó là đáng khích lệ, tạo tiền đề cho đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Mặc dù vậy, Tổng bí thư cũng chỉ ra công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư còn một số hạn chế, khuyết điểm. Dự báo chiến lược, hoạch định đường lối, chính sách và tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng tốt yêu cầu của tình hình mới. Việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước có mặt, có lúc chưa quyết liệt, kịp thời. Việc ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ còn khó khăn.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tuy đạt được kết quả đáng khích lệ, nhưng nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu; còn chậm chỉ đạo xử lý tình trạng thua lỗ, thất thoát nghiêm trọng về vốn và tài sản tại một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước.

Hệ thống chính trị ở địa phương, nhất là ở cơ sở, nhiều nơi bộc lộ yếu kém, thậm chí có nơi mất sức chiến đấu. Tình hình an ninh, trật tự, tai nạn, tệ nạn, khiếu kiện còn tiềm ẩn bất ổn. Đời sống một bộ phận nhân dân, nhất là công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất, đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo còn nhiều khó khăn, chậm được cải thiện... 

"Ban Chấp hành Trung ương đánh giá cao và hoan nghênh việc Bộ Chính trị, Ban bí thư đã nghiêm túc tự phê bình trước Trung ương về những hạn chế, khuyết điểm", Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Trung ương cũng đề nghị Bộ Chính trị, Ban bí thư thời gian tới cần tập trung với quyết tâm cao hơn để thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt, cụ thể hơn nữa, giải quyết có hiệu quả những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong dư luận xã hội; củng cố và tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.