Friday, May 5, 2017

Hội nghị Trung ương 5 sẽ thảo luận 'những vấn đề rất lớn và quan trọng'

Hội nghị sẽ thảo luận các nội dung: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Ngoài ra, Hội nghị cũng sẽ cho ý kiến vào báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

hoi-nghi-trung-uong-5-se-thao-luan-nhung-van-de-rat-lon-va-quan-trong

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, để chuẩn bị cho Hội nghị lần này, từ tháng 10/2016, Ban bí thư đã thành lập các Ban chỉ đạo việc nghiên cứu, tổng kết, xây dựng đề án, báo cáo về những nội dung nêu trên để báo cáo Bộ Chính trị trình Trung ương xem xét, quyết định... 

"Bộ Chính trị, Ban bí thư cũng đã nghiêm túc kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo trong năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng báo cáo trình Hội nghị Trung ương lần này", Tổng bí thư nói.

Nhấn mạnh nội dung trình Hội nghị Trung ương 5 là những vấn đề rất lớn và quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội cũng như xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận sôi nổi, cho ý kiến để hoàn thiện và xem xét, quyết định vào cuối kỳ họp. Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 10/5. 

Trước đó từ ngày 24 đến 26/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14 xem xét, kết luận việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật đối với Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và một số cá nhân có liên quan.

Cơ quan kiểm tra kết luận Ban thường vụ Đảng uỷ PVN giai đoạn nêu trên và một số cá nhân liên quan, trong đó có ông Đinh La Thăng (Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành uỷ TP HCM, nguyên Bí thư Đảng uỷ, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN) có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng.

Từ kết luận này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng.

Xuân Hoa

Tiếp tục cập nhật.


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.