Tuesday, May 9, 2017

Hội thề không tham nhũng trở thành di sản quốc gia

Danh mục 12 di sản văn hoá phi vật thể cấp quốc gia mới bổ sung:

1. Lễ hội Xa Mã - Rước kiệu Đình Hoàng Châu, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

2. Hội Minh thệ thôn Hòa Liễu, xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng.

3. Nghề sơn mài Cát Đằng, xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

4. Lễ hội Điện Trường Bà, thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.

5. Lễ hội Tiên Công, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

6. Lễ hội Lồng tồng của người Tày, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

7. Nghi lễ Cấp sắc của người Nùng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

8. Nghệ thuật Khèn của người Mông, huyện Phú Lương, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

9. Hò khoan Lệ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

10. Nghệ thuật Rô-bam của người Khmer, tỉnh Trà Vinh.

11. Lễ hội Trò Ngô làng Giàng, xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

12. Múa sư tử của người Tày, Nùng, tỉnh Lạng Sơn.


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.