Sunday, May 7, 2017

Dầm mình cả ngày dưới sông cào chem chép

Chủ nhật, 7/5/2017 | 00:05 GMT+7

|

Chủ nhật, 7/5/2017 | 00:05 GMT+7

Những phụ nữ huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) dầm mình ở đập Cà Ninh, vùng nước mặn nơi sông Trà Bồng đổ ra biển cào chem chép kiếm khoảng 100.000 đồng mỗi ngày.

Thạch Thảo

'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.