Monday, May 8, 2017

7 cây cầu huyết mạch ở Thủ đô nhìn từ trên cao

Thứ hai, 8/5/2017 | 00:00 GMT+7

|

Thứ hai, 8/5/2017 | 00:00 GMT+7

Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Đông Trù là 7 cây cầu huyết mạch bắc qua sông Hồng, sông Đuống trên địa bàn Hà Nội, có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông của Thủ đô.

Cầu Vĩnh Tuy

Cầu Thanh Trì

Cầu Nhật Tân

 Cầu Đông Trù

 Cầu Long Biên

Cầu Chương Dương 

 Cầu Thăng Long

Nhật Quang - Bá Đô

'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.