Tuesday, April 18, 2017

Từ 2018, lao động nước ngoài ở VN sẽ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến dự thảo Nghị định về đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Chế độ bảo hiểm cơ bản gồm ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động, hưu trí, tử tuất. Các nội dung này tương tự như BHXH bắt buộc cho lao động Việt Nam.

Quy định trên áp dụng cho lao động nước ngoài có hợp đồng từ một tháng trở lên. Tiền lương tính đóng BHXH gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mức đóng BHXH áp dụng hàng tháng là 8% lương vào quỹ hưu trí và tử tuất. Chủ doanh nghiệp đóng tối đa bằng 18% tháng lương chi trả cho lao động, gồm 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất; 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Chế độ hưởng BHXH một lần áp dụng cho lao động hết hạn hợp đồng, không làm việc tiếp, lao động hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam nếu người đó có yêu cầu.

Nếu dự thảo được thông qua, quy định trên sẽ áp dụng từ ngày 1/1/2018.

Hoàng Phương


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.