Thursday, April 27, 2017

Nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Định bị đề nghị kỷ luật

Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa thông báo kết luận việc xem xét thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy và ông Lê Hữu Lộc, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thiện với cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong bổ sung quy hoạch, bổ nhiệm một số trường hợp cán bộ không đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn và không đúng quy định.

Ông Lê Hữu Lộc với cương vị là Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 có trách nhiệm trong việc để xảy ra vi phạm, khuyết điểm trong tuyển dụng, xếp lương công chức không đúng quy định.

Cơ quan kiểm tra quyết định thi hành kỷ luật khiển trách đối với đồng chí Lê Hữu Lộc, đồng thời đề nghị Ban bí thư thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Thiện theo thẩm quyền.

Ủy ban kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu Ban thường vụ tỉnh Bình Định và ông Lê Kim Toàn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc về những khuyết điểm có liên quan.

Võ Thành - Hoàng Thùy


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.