Monday, April 24, 2017

Giếng khoan bốc lửa ở Quảng Trị

Thứ hai, 24/4/2017 | 14:47 GMT+7

|

Thứ hai, 24/4/2017 | 14:47 GMT+7

Giếng khoan của ông Trương Xuân Hiến (xã Triệu Hòa, Triệu Phong, Quảng Trị) 10 năm nay phát lên ngọn lửa nhỏ chừng 7-10 cm, không mùi. Để an toàn, ông Hiến thường bịt giếng lại và khoan một giếng nước khác để sử dụng.

Hoàng Táo

Xem thêm:
'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.