Thursday, April 27, 2017

Bí thư Hà Nội: Xác định rõ ranh giới đất địa phương với quốc phòng

Báo cáo Chủ tịch thành phố trước khi tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất

UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chủ động rà soát, trực tiếp tiếp công dân để đối thoại, giải quyết vụ việc khiếu kiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với các khiếu nại, tố cáo phát sinh liên quan đất đai và các nội dung phức tạp khác, các quận, huyện, thị xã phải tổ chức thanh tra, làm rõ và xử lý dứt điểm; chủ động báo cáo Chủ tịch UBND TP trước khi tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất, giải phóng mặt bằng và những nội dung vượt thẩm quyền.

Thành phố cũng giao Công an, Bộ tư lệnh Thủ đô nắm tình hình, tổng hợp, phân tích, dự báo các vụ việc khiếu kiện đông người hoặc không đông người nhưng bức xúc, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, nhất là tại các huyện, đề xuất biện pháp xử lý…


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.