Saturday, April 15, 2017

3-4 cơn bão và áp thấp nhiệt đới có thể đổ bộ Việt Nam năm 2017

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương (NCHMF) ngày 14/4 phát đi bản tin dự báo thời hạn mùa từ tháng 5 đến tháng 10/2017.

NCHMF nhận định, mùa mưa bão năm 2017 có khoảng 13-15 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, nhiều hơn so với trung bình các năm trước (12 cơn). Trong đó khoảng 3-4 cơn đổ bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.

Tuy nhiên, tác động của El Nino xuất hiện vào nửa cuối năm có thể làm giảm sự hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông và Việt Nam, nhưng nó cũng làm thay đổi quy luật của bão, gây khó khăn cho công tác dự báo.

Bão số 1  Mirinae năm 2016 quật đổ nhiều cây lớn ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Bão số 1 Mirinae năm 2016 quật đổ nhiều cây lớn ở Hà Nội. Ảnh: Giang Huy.

Cũng theo bản tin của NCHMF, lượng mưa ở Bắc và Trung Bộ khả năng ít hơn trung bình; còn Tây Nguyên và Nam Bộ, mùa mưa 2017 đến sớm và kết thúc sớm.

Lũ tiểu mãn nhỏ có thể xảy ra ở Bắc và Bắc Trung Bộ. Đỉnh lũ năm tại thượng lưu sông Hồng-Thái Bình mức báo động 2-3, hạ lưu dưới báo động một. Đỉnh lũ năm ở Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ tương đương trung bình nhiều năm.

Năm 2016 được đánh giá là năm thiên tai có diễn biến bất thường ở Việt Nam, Trong 10 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông thì có 4 cơn bão, 2 áp thấp ảnh hưởng Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam còn chịu ảnh hưởng của nhiều đợt không khí lạnh kỷ lục ở miền Bắc; hạn hán xâm nhập mặn ở miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long.


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.