Wednesday, March 8, 2017

Thanh tra việc chuyển đổi 'đất vàng' ở Hà Nội

thanh-tra-viec-chuyen-nhuong-dat-vang-o-ha-noi

Công bố quyết định thanh tra tại UBND TP Hà Nội.

Ngày 7/3, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại UBND TP Hà Nội. Nội dung thanh tra gồm một số dự án đầu tư từ nguồn ngân sách, vốn vay; việc chuyển đổi, chuyển nhượng nhà đất của cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, nhà đất có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại thành phố, giai đoạn 2003-2016. 

Ông Nguyễn Đức Hải, Cục trưởng Cục 1, Thanh tra Chính phủ làm trưởng đoàn. Thời gian thanh tra là 70 ngày làm việc thực tế tại đơn vị, tính từ ngày công bố quyết định.

Theo kế hoạch, trong năm 2017, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành 23 cuộc thanh tra chính thức và 6 cuộc thanh tra dự phòng về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP HCM, Hà Nội, Khánh Hòa, Đà Nẵng.

Cơ quan này cũng sẽ thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, tập trung việc chuyển đổi sử dụng đất từ đất quốc phòng, an ninh sang mục đích khác; thanh tra việc cử các đoàn đi nước ngoài tại các cơ quan bộ, ngành Trung ương; công tác thi, xét nâng ngạch công chức tại Bộ Nội vụ...

Thái Mạc


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.