Friday, March 3, 2017

Thanh Hóa dự kiến chi gần 2.300 tỷ đồng xây dựng 'tỉnh thông minh'

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức hội thảo khoa học Triển khai mô hình xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh thông minh giai đoạn 2017 - 2020.

thanh-hoa-du-kien-chi-gan-2300-ty-dong-xay-dung-tinh-thong-minh

Phối cảnh Dự án trung tâm hành chính TP Thanh Hóa có diện tích hơn 42.000 m2, vốn đầu tư 650 tỷ đồng. Ảnh: Lê Hoàng.

Theo đề án này, Thanh Hóa tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, chính quyền điện tử, công dân điện tử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp với tự động hóa, kết nối và tích hợp các dữ liệu…

Việc xây dựng các nhóm dự án này nhằm phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính. Mô hình cũng tạo ra môi trường sống thân thiện, tiện lợi nhất cho người dân, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh.

Trong khuôn khổ đề án, Thanh Hóa sẽ tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, huyện, xã đảm bảo kết nối liên thông nhằm tiếp nhận xử lý, trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân.

Tỉnh cũng sẽ đầu tư các trang thiết bị xây dựng các trường học thông minh gồm Trường chuyên Lam Sơn, Trường đại học Hồng Đức, Trường đại học Văn hóa Thể thao và Du lịch. 

Ngoài ra, Thanh Hóa dự kiến xây dựng trung tâm điều hành và hệ thống các trạm quan trắc môi trường tự động tại Khu kinh tế Nghi Sơn, nhằm tránh tình trạng ô nhiễm môi trường và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai của tỉnh.

Dự toán kinh phí cho đề án khoảng 2.280 tỷ đồng (giai đoạn 2017 – 2020), trong đó phân kỳ vốn đầu tư năm 2017 là hơn 500 tỷ đồng; giai đoạn 2018 - 2010 là 1.776 tỷ đồng.

thanh-hoa-du-kien-chi-gan-2300-ty-dong-xay-dung-tinh-thong-minh-1

Tỉnh Thanh Hoá cũng đang lấy ý kiến người dân về công trình công viên văn hoá xứ Thanh hơn 2.000 tỷ đồng. Ảnh: Lê Hoàng.

Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất lấy tên đề án là Xây dựng chính quyền điện tử và phát triển các dịch vụ thành phố thông minh tỉnh Thanh Hóa, để bảo đảm yếu tố pháp lý và phù hợp với thực tiễn.

Chủ tịch Thanh Hóa giao Sở Thông tin và Truyền thông tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh lại đề án để báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

Cuối tháng 2, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng tổ chức trưng bày mô hình và phối cảnh để người dân tham quan và tham gia ý kiến. Nếu được phê duyệt, công trình sẽ xây dựng tại khu đô thị Đông Hương với các hạng mục lớn như khu đền thờ trăm họ, tháp vọng cảnh, đại đình làng Việt... trên diện tích rộng hơn 500.000 m2, với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Lê Hoàng


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.