Saturday, March 11, 2017

Tây Tựu, Hà Nội - vùng đất trăm hoa đua nở

Thứ bảy, 11/3/2017 | 08:00 GMT+7

|

Thứ bảy, 11/3/2017 | 08:00 GMT+7

Cách Hà Nội 20 km về phía Tây, Tây Tựu là một trong những nơi cung cấp hoa chủ lực cho thủ đô và các khu vực lân cận với hơn 200 ha trồng hoa. Người dân nơi đây có nhiều kinh nghiệm chăm sóc các loại hoa khác nhau như hồng, ly, cúc...

Xem thêm:
'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.