Friday, March 17, 2017

Sở Nội vụ Hải Phòng bị kiểm điểm vì 'không xin ý kiến' việc tiếp nhận cán bộ

Thứ sáu, 17/3/2017 | 18:46 GMT+7

|

Thứ sáu, 17/3/2017 | 18:46 GMT+7

3 chức danh được Hải Phòng kiện toàn từ nguồn cán bộ ở doanh nghiệp chuyển về làm lãnh đạo cấp sở, tuy nhiên Sở Nội vụ không báo cáo Bộ Nội vụ về việc tiếp nhận, xếp lương các nhân sự này.

so-noi-vu-hai-phong-bi-kiem-diem-vi-khong-xin-y-kien-viec-tiep-nhan-can-bo

Sở Nội vụ Hải Phòng không báo cáo Bộ Nội vụ việc tiếp nhận xếp lương với 3 cán bộ từ doanh nghiệp sang tham gia bộ máy hành chính. Ảnh: Giang Chinh

Ngày 17/3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ nghiêm túc kiểm điểm nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, bổ nhiệm một số cán bộ từ doanh nghiệp về công tác tại các cơ quan của thành phố.

Theo đó, năm 2016, có 3 chức danh được thành phố kiện toàn từ nguồn cán bộ ở các doanh nghiệp chuyển về, gồm: Ông Lê Trung Kiên, Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Bạch Đằng được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ông Đào Trọng Đức, Phó tổng Giám đốc tổng công ty TNHH MTV xi măng Vicem Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở kế hoạch và ông Hoàng Triệu Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng được bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Giao thông.

Ban thường vụ Thành uỷ Hải Phòng đã bỏ phiếu đồng ý bổ nhiệm các nhân sự nêu trên. Tuy nhiên, do Sở Nội vụ không báo Bộ Nội vụ để xin ý kiến về việc tiếp nhận, xếp lương đối với 3 nhân sự này nên Bộ Nội vụ đã có công văn yêu cầu Sở báo cáo UBND TP Hải Phòng thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc tuyển dụng công chức.

Giang Chinh

'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.