Monday, March 20, 2017

Phú Yên gửi thư xin lỗi dân vì trễ hẹn hồ sơ

Chủ tịch UBND Phú Yên Hoàng Văn Trà vừa ban hành Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn hay có sai sót trên toàn tỉnh.

"Việc làm này nhằm rút ngắn thời gian 'ngâm' hồ sơ, thể hiện sự quan tâm, tạo mối quan hệ gần gũi giữa chính quyền và người dân", lãnh đạo tỉnh Phú Yên nói.

Theo quy định, người đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước phải theo dõi việc giải quyết hồ sơ của cán bộ trong đơn vị để đôn đốc xử lý một cách nhanh nhất.

"Trường hợp giải quyết hồ sơ, thủ tục bị trễ hay sai sót phải gửi thư xin lỗi, kèm lý do cụ thể và cách khắc phục", lãnh đạo tỉnh nói và cho biết sẽ công khai thủ tục hành chính, thời gian trả hồ sơ trên trang thông tin điện tử của mỗi đơn vị để người dân biết.

Hồi tháng 10/2016, chính quyền tỉnh Phú Yên đã triển khai mô hình gửi thư đến những gia đình có tin mừng kết hôn, sinh con, xây nhà mới... hay chia buồn khi có đám tang.

An Phước


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.