Thursday, March 16, 2017

Lạp sườn hun khói Cao Bằng đậm mùi thơm mía đốt

Thứ năm, 16/3/2017 | 08:00 GMT+7

|

Thứ năm, 16/3/2017 | 08:00 GMT+7

Khói đốt từ mía không chỉ hỗ trợ mùi thơm đặc trưng cho lạp sườn mà còn giúp tạo màu sắc đẹp mắt. Đặc sản này ngày càng được sản xuất rộng rãi ở Cao Bằng với khoảng 25 - 30 tấn cung cấp cho thị trường mỗi năm.

Xem thêm:
'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.