Wednesday, March 8, 2017

Giàn su su 'tắm' sương đêm trên đỉnh Tam Đảo

Thứ tư, 8/3/2017 | 09:00 GMT+7

|

Thứ tư, 8/3/2017 | 09:00 GMT+7

Ngọn su su là loại rau đặc sản của Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Không chỉ thơm ngon, an toàn nhờ mô hình chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP, ngọn su su còn giúp nâng cao đời sống kinh tế người dân khi cho thu nhập 200-300 triệu đồng trên một ha. 

Xem thêm:
'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.