Wednesday, March 1, 2017

Cánh đồng ớt hàng nghìn ha ở Đồng Tháp

Thứ tư, 1/3/2017 | 09:00 GMT+7

|

Thứ tư, 1/3/2017 | 09:00 GMT+7

Mỗi năm, vào mùa nước rút, bà con Cù Lao Tây, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp lại tận dụng những dải đất phù sa để canh tác 1.861 ha ớt sạch, cung cấp cho nhà máy chế biến bột ớt khô.

Xem thêm:
'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.