Thursday, March 9, 2017

Bộ Công Thương lên tiếng về sai sót trong bổ nhiệm cán bộ thời ông Vũ Huy Hoàng

Bộ Công Thương vừa có phản hồi về việc bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ này (giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2016) - thời điểm ông Vũ Huy Hoàng là Bộ trưởng.

Theo đó, Bộ Công Thương cho biết trước khi Bộ Nội vụ tiến hành thanh tra, Ban cán sự Đảng Bộ đương nhiệm đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ công tác tổ chức - cán bộ trong giai đoạn trên. 

"Đa số công chức, viên chức được bổ nhiệm đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý. Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp chưa đáp ứng được đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm theo quy định", Bộ Công Thương khẳng định.

Căn cứ kết quả rà soát, Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã ban hành Nghị quyết và Chỉ thị (tháng 10/2016) về việc kiện toàn công tác tổ chức - cán bộ.

bo-cong-thuong-len-tieng-ve-sai-sot-trong-bo-nhiem-can-bo-thoi-ong-vu-huy-hoang

Trong 2 năm cuối nhiệm kỳ, ông Vũ Huy Hoàng đã ký 97 quyết định bổ nhiệm.

Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua đã tập trung kiện toàn các quy định về công tác cán bộ, trong đó đặc biệt chú trọng đến hệ thống tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm cán bộ, quy trình tiếp nhận cán bộ từ bên ngoài cũng như công tác quy hoạch và đào tạo nguồn cán bộ. 

Bộ cũng đã triển khai xây dựng Nghị định mới về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của một Chính phủ kiến tạo phát triển.

"Bộ Công Thương sẽ thực hiện nghiêm túc các yêu cầu đặt ra trong kết luận thanh tra của Bộ Nội vụ", văn bản của Bộ Công Thương nêu. 

Tại kết luận thanh tra công bố trước đó của Bộ Nội vụ, giai đoạn từ 1/1/2015 đến 30/6/2016, ông Vũ Huy Hoàng đã bổ nhiệm 97 trường hợp, gồm 55 cán bộ cấp vụ, 42 cán bộ cấp phòng.

Thanh tra chỉ ra nhiều sai sót trong công tác bổ nhiệm, như có 2 trường hợp không đáp ứng về tuổi khi bổ nhiệm lần đầu (quá 2 tháng và 8 tháng). Tại thời điểm bổ nhiệm, còn 31 trường hợp không đáp ứng trình độ lý luận chính trị, 3 người không có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước, 3 người không có chứng chỉ ngoại ngữ...

Ngoài ra, có 2 trường hợp được tiếp nhận, tuyển dụng không qua kỳ thi tuyển công chức là không đúng quy định của Chính phủ. Hồ sơ của một trường hợp được Bộ trưởng Công Thương tiếp nhận năm 2008, hiện không có đầy đủ tài liệu xác định việc tuyển dụng được thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Công Thương tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân đối với những vi phạm đã được kết luận để xử lý theo quy định pháp luật. Bộ có trách nhiệm thực hiện đúng số lượng cấp phó của người đứng đầu; thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 2 trường hợp không được tuyển dụng và các quyết định khác có liên quan (tuyển dụng, tiếp nhận, nâng ngạch).

Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ Công Thương cần kiểm tra hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc tuyển dụng công chức đối với một trường hợp được tiếp nhận năm 2008 nêu trên, và các công chức, viên chức hiện công tác để xử lý theo quy định đối với những trường hợp không được tuyển dụng đúng quy định (nếu có)...


0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.