Tuesday, March 7, 2017

Bao tải sắn đi cáp treo ở miền tây Quảng Trị

Thứ ba, 7/3/2017 | 15:14 GMT+7

|

Thứ ba, 7/3/2017 | 15:14 GMT+7

Người dân huyện Đăkrông (Quảng Trị) chế cáp treo để chuyển nông sản (chủ yếu là sắn) qua sông, thay vì dùng xe máy và đò như trước kia.

Hoàng Táo

'; var parentDom = $(this).parent().get(0).tagName; var tableDom = $(this).parents('table'); if(parentDom == 'TD' || parentDom == 'td') { tableDom.before(vneVideo).remove(); } }); Parser.SITE_URL = base_url; Parser.URL = js_url; Parser.FLASH_URL = flash_url; Parser.SITE_ID = site_id; Parser.AUTO_PLAY = 1; Parser.parseAll(); } if (typeof(common.parserAdsFullScreen) != 'undefined') { common.parserAdsFullScreen(); } if (typeof(common.resizeImageDetail) != 'undefined') { common.resizeImageDetail(); $(window).resize(function() { common.delayFireOnce(1000).done(function() { common.resizeImageDetail(); }); }); } news_detail.shopParser();

0 comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.